Aktualności

Styczniowa PROMOCJA / January PROMO06-01-2021

SPECJALNA CENA 1280 ZŁ na następny semestr (ENGL bellow)

20 zajęć od 1 lutego do 30 czerwca 2021 !  

Można płacić gotówką lub kartą w recepcji GYM Generation, lub przelewem na nr konta: 18 1160 2202 0000 0002 6298 4552. Prosimy o imię i nazwisko w tytule przelewu plus dzień i godzinę stałej rezerwacji.

*Promocja jest ważna tylko do końca stycznia
*Dostępna dla członków oraz dla osób spoza klubu (zapraszajcie przyjaciół!)
*Karnet jest dostępny dla jednego dziecka i nie może być dzielony z rodzeństwem
*Nie ma możliwości spłaty w ratach
*5% zniżki dla drugiego dziecka z rodzeństwa

----------------------------------------------------------

SPECIAL PRICE 1280 ZŁ

for those who buy next semester by end of this January

20 CLASSES from 1st February till 30th of June !

You can pay by cash or card at the receptions of GYM Generation or by bank transfer at the account number: 18 1160 2202 0000 0002 6298 4552. Please don’t forget to put the name of your kid as a title as well as the day and hour of semester reservation.

•Promotion is valid till end of January only
•For members & non-members (invite friends!)
•For 1 child only and cannot be shared with siblings
•No installments 
•5% discount for the second child
 

Wróć do listy